Privacyverklaring

01 oktober 2022

Loodus Coaching & Begeleiding vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij opslaan en voor welk doel. Daarnaast kun je hier lezen hoe je gegevens in kunt zien, kunt laten verwijderen en waar je terecht kunt met eventuele klachten.

1. Over Loodus Coaching & Begeleiding

Loodus Coaching & Begeleiding is een onderneming die coaching en begeleiding aanbiedt met inzet van paarden. Wij werken volgens de Equine Assisted Coaching® methodiek en zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach: KREAC.

2. Contactgegevens

Als u vragen heeft, neem dan contact op met Loodus Coaching & Begeleiding
Windschoor 1A
6367 MH Ubachsberg

Telefoon: 06-51003956
e-mail: info@loodus.nl

3. Waarvoor gegevens worden verzameld

Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om je goed van dienst te kunnen zijn. Wij verzamelen gegevens voor:

 • Het beantwoorden van berichten/vragen via het contactformulier op de website.
  Een e-mailadres invullen is noodzakelijk, anders kunnen wij geen contact opnemen. Het invullen van een telefoonnummer is vrijwillig.

 • Uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
  Wanneer je een coachovereenkomst aangaat met Loodus Coaching & Begeleiding, neem je een dienst af. Voor het uitvoeren van deze dienst kan het nodig zijn om gegevens te verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een kort gespreksverslag van een coachsessie in een coachtraject. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de in de coachovereenkomst afgesproken dienstverlening.

 • Administratie en facturering
  Voor het opstellen van de factuur is het noodzakelijk om jouw naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens te verwerken. Vanuit duurzaamheidsoogpunt versturen wij facturen bij voorkeur per e-mail, maar dit doen we alleen als jij daar toestemming voor geeft.

 • Contact en volgen via social media
  Loodus Coaching & Begeleiding maakt gebruik van diverse social media kanalen, waaronder WhatsApp, Facebook, en LinkedIn. Op onze website zijn linkjes (buttons) naar deze applicaties opgenomen. Wanneer je via deze kanalen contact opneemt met Loodus Coaching & Begeleiding, of wanneer je ons volgt, kan het zijn dat er gegevens worden vastgelegd door deze applicaties. Via de privacy policy van de applicaties kun je zelf instellen welke gegevens zij van jou mogen verwerken.

4. Veiligheid en toegang tot gegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij de toegang tot persoonsgegevens beveiligd. Loodus Coaching & Begeleiding zal zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit voor uitvoering van de diensten, het voeren van de administratie of vanwege wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.

5. Opslagtermijn en criteria

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. We houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijn, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

6. Recht op inzage, rectificatie of wissen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Een verzoek hiervoor kun je indienen via info@loodus.nl. We reageren altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

U hebt de volgende rechten, als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

7. Recht op bezwaar en intrekken toestemming

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van persoonsgegevens bij Loodus Coaching & Begeleiding. Wanneer je eerder toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, maar je wilt dat toch niet meer, dan kun je de toestemming intrekken.

8. Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer iets wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum boven deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.