Welkom bij Loodus Coaching & Begeleiding

Loodus coaching & begeleiding biedt ervarings- en oplossingsgerichte coaching en begeleiding met inzet van paarden, in een natuurlijke omgeving.

Coaching is een vorm van begeleiding die uitgaat van je eigen kracht en mogelijkheden en je ondersteuning kan bieden in je persoonlijke groei. Oplossingsgerichte coaching gaat uit van het principe dat je zelf de oplossing in je hebt. Je bepaalt zelf het doel en acties die je onderneemt om dit doel te bereiken.

Ons leven zit vol verwachtingen en overtuigingen: van onszelf, en van de wereld om ons heen. Het kan ons richting geven, een bepaalde vorm van zekerheid. Soms kunnen overtuigingen en verwachtingen ertoe leiden dat je aan jezelf voorbij gaat. Je zit niet lekker in je vel, je voelt je gespannen of kan simpelweg gewoon minder genieten van het leven. Overtuigingen en verwachtingen werken dan belemmerend. Vaak gebeurd dit onbewust. En hoe meer je erover nadenkt, hoe verder je verwijderd raakt van je wensen, behoeften, verlangens. Je raakt de verbinding met jezelf kwijt.

Een natuurlijke omgeving biedt rust en ruimte. Paarden maken onderdeel uit van de natuur, en zijn in verbinding met zichzelf, elkaar en de natuur. Zij reageren intuïtief op dat wat zich in het hier en nu voordoet, zonder oordeel. Wanneer jij niet in verbinding bent met jezelf, zal het paard hierop reageren. Zij houden als het ware een spiegel voor. 

Door ervaringsgericht te coachen met de paarden ontstaat de mogelijkheid om je bewust te worden van je eigen gedrag, gedachten, wensen en overtuigingen. 

‘ In de natuur kom je dichter bij je eigen natuur ‘ 

Coaching met inzet van paarden in een natuurlijke omgeving kan ingezet worden bij verschillende thema’s en vraagstukken en is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.